logo GEOMAP

USŁUGI

geodeta pomiary

Oferowane Usługi Geodezyjne

 • mapa do celów projektowych
 • ortofotomapy centymetrową dokładnością ... - dostarczją informacji o pokryciu terenu (zagospodarowaniu) na dzień nalotu
  - umozliwia pomiar między elementami z centymerrowa dokładnością przykładowe ortofotomapy ...
  - przy opracowaniu ortofotomapy powstaje jeszcze numeryczny model terenu i model 3D
  - przykładowy model terenu na animacji dla powierzchni 26 ha w Radomsku You Tube animacja
 • podziały nieruchomości ... - podzał nieruchomości rolnej ( nowe działki powyżej 3000 m2 )
  - projekt podziału ( dzaiłka zabudowana lub działka z planem zagospodarowania lub warunkami zabudowy )
 • scalenie działek ... - połączenie kilku działek w jedną w celu łatwiejszej administracji
  - ten sposób połączenia działek można zrobić kiedy wszystkie scalane działki znajdują się w jednej Księdze Wieczystej
 • rozgraniczenia działek
 • tyczenie sieci uzbrojenia terenu
 • tyczenie obiektów budowlanych ulica - zdjęcia
 • geodeta analiza dokumentacji
 • wytyczenia posadowienia budynku
 • inwentaryzacje obiektów budowlanych
 • inwentaryzacje sieci uzbrojenia terenu
 • inwentaryzacje przestrzenne budynków
 • geodezyjną obsługę inwestycji budowlanych
 • wznowienia znaków granicznych
 • wyznaczenie kamieni granicznych
 • pomiary przemieszczeń i odkształceń
 • pomiary objętości hałd i nasypów ... dzięki technologi fotogrametrycznej mozliwość szybkich obliczeń skomplikowanych krztałtów
 • przekroje obiektów liniowych
 • znajdowanie kolizji przy pracach ziemnych
 • trasowanie podziemnych elementów uzbrojenia technicznego
 • gotowe projekty domów
 • Obsługiwane budowy - Galeria

geodeta pomiary

Wielki Format

 • skanowanie wielkoformatowe mono/kolor
 • kopiowanie wielkoformatowe mono/kolor
 • kopiowanie dokumentacji technicznej

Gotowe Projekty budowlane

prowadzimy sprzedaż gotowych projektów budowlanych kilku biur projektowych
 • budynki mieszkalne
 • budynki inwentarskie
 • garaże
 • obiekty handlowe

Zdjecia z obsługiwanych projektów

budowa wysypiska śmieci
obsługa budowy wysypiska śmieci
ortofotomapa
przykładowa ortofotomapa powstała przy wykonewaniu zlecenia
modernizacja ulicy Dobrej
Radomsko modernizacja ulicy Dobrej
modernizacja drogi w Ludwikowie
gm. Bełchatów modernizacja drogi w Ludwikowie
budowa zakładu gmina Masłowce
obsługa budowy zakładu gmina Masłowce
modernizacja ulicy Stara Droga
obsługa budowy modernizacja ulicy Stara Droga w Radomsku
modernizacja ulicy Brzozowej w Ładzicach
obsługa budowy - modernizacja ulicy Brzozowej w Ładzicach
budowa Oś. Łokietka
Radomsko obsługa budowy Oś. Łokietka II etap
budowa Oś. Majowa Góra w Przedborzu
obsługa budowy Oś. Majowa Góra w Przedborzu
budowa Pumptrack ul. Brzeźnicka
obsługa budowy Pumptrack ul. Brzeźnicka w Radomsku
budowa ronda ul. Piłsudzkiego
Radomko obsługa budowy ronda ul. Piłsudzkiego
budowa teznia 'Wielotybek' Oś Tysiąclecia
Radomsko obsługa budowy budowa teznia 'Wielotybek' Oś Tysiąclecia
budowa scieżki rowerowej ulica Wymysłowska
Radomsko budowa scieżki rowerowej ulica Wymysłowska
wytyczenie geodezyjne
Radomsko Oś. Słoneczne w budowie
geodeta wytyczenie osi konstrukcyjnych
Radomsko 'Strefa Przemysłowa' budowa hali produkcyjnej
geodezyjne wytyczenie hali
Radomsko 'Strefa Przemysłowa' obsługa geodezyjna
budowy hali produkcyjnej
rozbudowa oczyszczalni ścieków
Lgota Wielka - rozbudowa oczyszczalni ścieków - obsługa geodezyjna

wytyczenie geodezyjne ronda
obsługa budowy ronda ul. Jagiellońska w Radomsku
modernizacja ulicy Św. Rozalii w Radomsku
Radomko modernizacja ul. Św. Rozalii
obsługa geodezyjna budowy
Gm. Masłowice budowa mieszalni pasz